STORNO PODMIENKY

STORNO:

V prípade zrušenia záväznej objednávky zo strany zákazníka má ubytovateľ vždy nárok na náhradu škody vo forme storno poplatku, ktorého výška sa určuje nasledovne:

- 30 dní a viac pred nástupom: 20% zo zálohy. Maximálne vo výške prijatého preddavku.

- 30 až 10 dní pred nástupom: 35% zo zálohy. Maximálne vo výške prijatého preddavku.

- 10 až 5 dní pred nástupom 50% zo zálohy. Maximálne vo výške prijatého preddavku.

- 5 dní a menej pred nástupom: 70% zo zálohy. Maximálne vo výške prijatého preddavku.